ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ

Για τη διευκόλυνση των ασθενών οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκτελέσουν τις συνταγές λόγω των καιρικών συνθηκών, παρατείνεται η ισχύς συνταγών και παραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις ημέρες. Όλες οι συνταγές για φάρμακα καθώς και όλα τα παραπεμπτικά για εξετάσεις που έληγαν από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου θα μπορούν να […]


[There are no radio stations in the database]