μετρα

Σε αυστηρό πλαίσιο μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας προχωρά η Βουλή ,μειώνοντας των ανώτατο αριθμό ταυτόχρονης παρουσίας των βουλευτών στους 100 από 200 σήμερα. Αντίστοιχα στην αίθουσα της Γερουσίας ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός ορίζεται στους 40, στην αίθουσα 223 σε 16, ενώ οι μικρότερες σε εμβαδόν αίθουσες, θα χρησιμοποιούνται μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις […]


[There are no radio stations in the database]