μείωση του ΕΝΦΙΑ

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% για αγροτικά είδη Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπ.Υγείας συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α. – ν.2859/2000) και ειδικότερα: α. Προβλέπεται η εισαγωγή ενός επιπλέον συντελεστή Φ.Π.Α. ήτοι του συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων […]

Μία ακόμη προεκλογική υπόσχεση της ΝΔ, υλοποιείται πριν τη λήξη της κυβερνητικής θητείας. Πρόκειται για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις ανέρχεται πλέον μεσοσταθμικά στο 34%, υπερκαλύπτοντας την υπόσχεση για μείωση κατά 30%. Η πρώτη μείωση έγινε το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ και ήταν της τάξεως του […]


[There are no radio stations in the database]