Κατανάλωση Ρεύματος

Συνεχίστηκε αμείωτη και τον Μάρτιο η πτωτική τάση στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στη ζήτηση σε ρεύμα, όπως αποτυπώνει το δελτίο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Όσον αφορά τη ζήτηση, «δείκτη» στο δελτίο αποτελεί ο όγκος των ποσοτήτων ηλεκτρισμού που συναλλάχθηκαν μέσω του χρηματιστηρίου, ο οποίος μεταβάλλεται με αρνητικό πρόσημο τόσο ως προς τον […]


[There are no radio stations in the database]