Ε3

Αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και την επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν το προηγούμενο έτος χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για την ενίσχυση από την πανδημία πρέπει να συμπληρώσουν σε συγκεκριμένους κωδικούς στο Ε3. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και δεν επιβαρύνουν το φορολογητέο εισόδημα. Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση), ακόμη και στην περίπτωση […]


[There are no radio stations in the database]