ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έτοιμες να συμμετάσχουν πλήρως στο χώρο Σένγκεν είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η Επιτροπή κάνοντας απολογισμό των ισχυρών επιτευγμάτων των τριών κρατών-μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν, επισημαίνει ότι […]

Οι επενδύσεις σε ορισμένους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που λειτουργούν με φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες σε πρόταση που παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σχέδιο που έχει διχάσει τις χώρες-μέλη και αναμένεται να συναντήσει εμπόδια. Οι Βρυξέλλες χρειάστηκαν πάνω από έναν χρόνο για να αποφασίσει αν το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια πρέπει να […]


[There are no radio stations in the database]