επενδυτικοί οίκοι

Ιδιαίτερα χαμηλά αναμένεται κινηθούν οι αποδόσεις που θα προσφέρουν οι μετοχές από το νέο έτος και πιο συγκεκριμένα στο τρίτο χαμηλότερο επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Deutsche Bank , ανάμεσα σε πάνω από 750 επαγγελματίες των αγορών. Αναμένουν για τον S&P 500 μια μέση απόδοση της τάξεως του 4,2% […]


[There are no radio stations in the database]