ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Μέχρι και τις 31 Μαρτίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε 1.112.000 συνταξιούχους, οι οποίοι χωρίζονται σε επτά κατηγορίες. Μάλιστα η συνολική δαπάνη εκτιμάται στα 280 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον συνταξιούχο, με το ποσό να είναι εφάπαξ, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Ο […]

Ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, η πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 € που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας. Οι δικαιούχοι Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις: · Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για […]

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 Δημοσιεύθηκε η 18η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σχετικά με την ένταξη επιπλέον 36 επενδυτικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 1.983.319,54 ευρώ, καθώς και της τροποποίησης 14 πράξεων επιπλέον δημόσιας δαπάνης 227.603,33 ευρώ. Η συνολική δημόσια […]


[There are no radio stations in the database]