Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων  ανακοίνωσε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν εννέα (109) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών. Με 109 υπαλλήλους αναμένεται να ενισχυθεί ο δήμος Αθηνών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως τρείς μήνες, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι για τις […]


[There are no radio stations in the database]