απολαβες

Σε δύο δόσεις θα φανεί η πρόσθετη αύξηση στις καθαρές αποδοχές τουλάχιστον 650.000 εργαζόμενων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η αύξηση του 7,5% στις μεικτές αποδοχές που θα ενεργοποιηθεί από την 1η Μαίου, οπότε το νέο καθαρό ποσό θα κατατεθεί από τους εργοδότες στο τέλος Μαίου με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του συγκεκριμένου μήνα. Στο τέλος Ιουνίου, θα υπάρξει […]


[There are no radio stations in the database]