Άδεια καλοκαιριού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος για την άδεια του καλοκαιριού Η ετήσια άδεια του κάθε εργαζόμενου, δηλαδή και του καλοκαιριού, χορηγείται σε πλήρη συνεννόηση τόσο με τον εργοδότη του με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι μισοί απασχολούμενοι μίας επιχείρησης καλούνται να πάρουν την άδεια τους μεταξύ του χρονικού διαστήματος της 1ης Μαΐου με 30 Σεπτεμβρίου για το εκάστοτε […]


[There are no radio stations in the database]