Ξεκινά ο 2ος κύκλος του Εξοικονομώ 2023 για τα ευάλωτα νοικοκυριά

7 Φεβρουαρίου 2024

Ξεκινά ο 2ος κύκλος του Εξοικονομώ 2023 για τα ευάλωτα νοικοκυριά,το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης.

Εξοικονομώ 2023: Ξεκινά ο β' κύκλος του προγράμματος – Δικαιούχοι και  αιτήσεις - protionline.grprotionline.gr
Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα επιδοτηθούν οι παρεμβάσεις που αφορούν  αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home). Στο πρόγραμμα επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και ο ΦΠΑ εφόσον δηλώνεται διακριτά στα παραστατικά. Η ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανειακή σύμβαση (για το ποσό που επιλέγουν ή αυτό που θα τους εγκριθεί από την τράπεζα) είτε με συνδυασμό και των δύο.

Οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας μπορείτε να λάβετε επιδότηση για παρεμβάσεις που εξοικονομούν ενέργεια και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία της κατοικίας σας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

  • αντικατάσταση κουφωμάτων
  • τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • άλλες παρεμβάσεις (σύστημα διαχείρισης smart home)

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • καταχωρίσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και τα απαραίτητα στοιχεία
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων του Α’ κύκλου έληξε στις 15.11.2023.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στάδια αξιολόγησης με συγκεκριμένα κριτήρια. Κάθε στάδιο του προγράμματος έχει συγκεκριμένες προθεσμίες.

Δείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις στον Οδηγό Προγράμματος και τα Παραρτήματα του Οδηγού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του https://exoikonomo2023.gov.gr/ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, ενώ για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο και για κάθε επιλέξιμη κατοικία θα είναι δυνατή η υποβολή μόνο μιας αίτησης. Κατοικία με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στον β’ κύκλο.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα


[There are no radio stations in the database]