Νέα μαθήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

26 Ιανουαρίου 2023

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα παρακολούθησης δια ζώσης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΕ ΩΡΕΣ

  • 1 Βασικά Αγγλικά (Α1) 50
  • 2 Βασικά Ιταλικά (Α1) 50
  • 3 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (1) 50
  • 4 Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
  • 5 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
  • 6 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2132023602, 2132023655

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, τκ. 13561

Email: agankam@agankam.gov.gr


[There are no radio stations in the database]