Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13/01 – Αναλυτικά η διαδικασία

10 Ιανουαρίου 2023

Οι φορολογούμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις εξ αποστάσεως, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής έναρξης εργασιών 10 βημάτων, που θα γίνεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης, δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι φορολογούμενοι θα έχουν αυτή την δυνατότητα από Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023.

Ποιοι υπέγραψαν την απόφαση

Την απόφαση την υπέγραψαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής.

Επίσης η απόφαση απαλλάσσει τους φορολογουμένους από οποιαδήποτε διά ζώσης επαφή με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς δεν προβλέπει την προσκόμιση ή την αποστολή δικαιολογητικών, αλλά θεσμοθετεί αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων και αλληλοενημερώσεις μεταξύ των φορολογικών Αρχών (της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του e-ΕΦΚΑ.

Η απόφαση

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 282 ΕΞ 04-01-2023 κοινή υπουργική απόφαση, η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται από την ερχόμενη Παρασκευή, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης ατομικής επιχείρησης, η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί με τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π/Σ) του ΓΕΜΗ (Εθνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας), της ΑΑΔΕ (TAXIS), της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τα… κλικ

Για την ηλεκτρονική έναρξη ατομικής εμπορικής επιχείρησης πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω «βήματα»:

1 Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet.

2 Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να συνδεθεί στην εφαρμογή. Ειδικότερα, εισέρχεται στην εφαρμογή είτε ο ίδιος, επιλέγοντας στην περίπτωση αυτή το πεδίο σύνδεσης «ιδίας χρήσης», είτε ως εκπρόσωπος φυσικού προσώπου που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη ατομικής επιχείρησης, επιλέγοντας το πεδίο σύνδεσης «εκ μέρους τρίτου».

3 Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ιδίας χρήσης», στην οθόνη του χρήστη εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ήτοι, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

4 Ακολούθως, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο της έδρας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, επιλέγει:

  • Ιδιόκτητη Εδρα: Η εύρεση των στοιχείων διεύθυνσης σε περίπτωση ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, γίνεται μέσω καταχώρισης του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία του ακινήτου και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας.
  • Μη ιδιόκτητη Εδρα: Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης έδρας της επιχείρησης, ο χρήστης της εφαρμογής συμπληρώνει τον αριθμό και το έτος υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για το ακίνητο που μισθώνει. Με την εν λόγω καταχώριση, αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της μίσθωσης και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας. Τα αναφερόμενα στο παρόν αφορούν και τη χρήση ακινήτου από παραχώρηση.

Και στις δύο άνωθεν περιπτώσεις ο χρήστης καλείται να επιλέξει την περιοχή που αντιστοιχεί στη διεύθυνση έδρας, ενώ απαιτείται να συμπληρώσει τον οικισμό αυτής, με σκοπό την συστημική εύρεση (μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ) των πιθανών δημοτικών κοινοτήτων αυτής. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τη σωστή δημοτική κοινότητα από τη λίστα των πιθανών επιλογών για να συνεχίσει τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, και δεδομένου ότι έχει ανακτηθεί διεύθυνση που περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα κατά ΕΛΤΑ, γίνεται ανάκτηση στοιχείων του δήμου, του νομού και των πιθανών περιοχών που αντιστοιχούν στη διεύθυνση του ακινήτου.

5 Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, ο χρήστης μεταφέρεται σε οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία, που αφορούν στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του και τη διεύθυνση κατοικίας του, όπως αυτά έχουν ανακτηθεί από διαλειτουργικότητες.

6 Οι χρήστης καταχωρεί την επωνυμία της επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, και εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό τίτλο, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8. Τόσο η επωνυμία όσο και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

7 Στη συνέχεια καταχωρεί Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), Στοιχεία ΦΠΑ και Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης, τις οποίες ο χρήστης καλείται να επιλέξει μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

8 Μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής με το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:

  • Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου: Η εφαρμογή του άρθρου 1 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων που τηρείται στο ΓΕΜΗ και αυτόματα πραγματοποιείται έλεγχος και δέσμευση.
  • Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην ΑΑΔΕ, μέσω διαλειτουργικότητας με το ΓΕΜΗ, πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου.
  • Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

9 Εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΑΔΕ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται, αποστέλλονται στην ΕΨΠ.

10 Η ΑΑΔΕ ενημερώνει το χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης οφείλει μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αυτεπάγγελτη εγγραφή του, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο από τη Φορολογική Διοίκηση.


[There are no radio stations in the database]