προσληψεις παιανια

Προσλήψεις 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 5 μηνης χρονικής διάρκειας για δράσεις πυροπροστασίας του Δήμου Παιανίας Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά στο email :protokolo1@0155.syzefxis.gov.gr ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του ΔημοτικούΚαταστήματος, οδός Καραολή & Δημητρίου 38α από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσαςστο χώρο ανακοινώσεων του […]


[There are no radio stations in the database]