Νυχτερινό ρεύμα

Νυχτερινό ρεύμα: Ξεκίνησε από 1η Νοεμβρίου το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος και αφορά την περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024 και τις ώρες: 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών. […]


[There are no radio stations in the database]