ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εκδόθηκε από το Υπ. Εσωτερικών η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/2023 με την οποία καθορίζεται η εκλογική άδεια για τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 και της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) προκύπτει ότι στους τακτικούς-μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, […]


[There are no radio stations in the database]