δωρεάν αυτοκίνητα

Νέα αστραφτερά και δωρεάν αυτοκίνητα για τους πολιτικούς της χώρας μας – Οι προτιμήσεις τους Ανανέωση του στόλου τους έκαναν οι βουλευτές καθώς λίγο πριν το 2000 είχε θεσπιστεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της «μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων» leasing, με την ανανέωση του στόλου να ορίζεται ανά τριετία. Με το βουλευτή να χρειάζεται μεταφορικό μέσω για την […]


[There are no radio stations in the database]