ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέχρι και το τέλος του μήνα έχουν προθεσμία χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, για να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γλιτώσουν την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή των ποσών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 31 Μαΐου 2023 ή διαπιστωθεί ότι τελικά δεν τήρησαν τους όρους της κρατικής ενίσχυσης και κυρίως τη ρήτρα της […]

Όσοι χάσουν τη διορία για την υποβολή των δικαιολογητικών, θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν με τόκο Εντόκως, εφάπαξ και χωρίς έκπτωση θα πρέπει να πληρώσουν οι υπόχρεες επιχειρήσεις την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εάν δεν υποβάλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «mybusinessSupport» για τους επτά κύκλους του μέτρου. […]

Τελευταία ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν δικαιολογητικά για δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που οδηγούν σε 168 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΕΔ και ΕΥΑΘ Λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που οδηγούν σε 168 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΕΔ και ΕΥΑΘ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 10K/2021 και 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ είναι η […]


[There are no radio stations in the database]