δασικά αυθαίρετα

Με μια απλή τροπολογία, το ΥΠΕΝ παγώνει τα διοικητικά πρόστιμα και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης δασικών αυθαιρέτων, για όσους εμπρόθεσμα απλά υπέβαλαν αίτημα τακτοποίησης στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου με παράβολο ύψους 250 ευρώ(!). Όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει οδηγία στις Δασικές Υπηρεσίες για τους περίπου 3.000 ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων, που […]


[There are no radio stations in the database]