Δάνεια σε νέους

Αλλάζουν όλα στη στέγαση: Δάνεια σε νέους έως 45 ετών μέχρι και στο 90% της αξίας του ακινήτου Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί κατακόρυφα τόσο εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, όσο και της «εκτόξευσης» στις τιμές των ακινήτων. Η αδυναμία των νοικοκυριών να χρηματοδοτήσουν την αγορά ιδιόκτητου ακινήτου αποτυπώνεται στην πορεία του συνολικού τους […]


[There are no radio stations in the database]