Αναπηρική σύνταξη

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες και αναφέρονται τα κριτήρια για την αναπηρική σύνταξη. Πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 50% μπορούν να λάβουν αναπηρική σύνταξη με ενιαία κριτήρια ανεξάρτητα από το χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση και τον ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα στον […]


[There are no radio stations in the database]