αεροπορίας στρατού

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού της Αλεξάνδρεια του νομού Ημαθείας προκηρύσσει την πρόσληψη 6 καθηγητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού της Αλεξάνδρεια του νομού Ημαθείας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι καθηγητών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), καθώς και οι προσληφθέντες […]


[There are no radio stations in the database]