Πάρκο Φυλής: Παράταση του διαγωνισμού λόγω έντονου ενδιαφέροντος

14 Ιουνίου 2024

Πάρκο Φυλής: Παράταση του διαγωνισμού λόγω έντονου ενδιαφέροντος.

Με απόφαση του το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου δίνει μια μικρή παράταση μέχρι την 1η Ιουλίου λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει, για να υποδεχθεί τους φακέλους εκδήλωσης, καθώς η πρώτη φάση ήταν να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την προεπιλογή υποψηφίων βάσει κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και η δεύτερη φάση αφορά την ολοκλήρωση ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και την υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Ο επενδυτής που θα προτιμηθεί, θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Η συνολική έκταση που προορίζεται για παραχώρηση είναι περίπου 412.000 τ.μ. Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο.

Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και της παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η περιοχή που έχει επιλεγεί για να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής είναι σε στρατηγικό σημείο ανάμεσα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας. Σημειώνεται ότι το ακίνητο είναι προνομιούχο από άποψη εγγύτητας στον αστικό ιστό καθώς επίσης και με βασικά δίκτυα (σιδηροδρομικό δίκτυο, κόμβο ΕΟ Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου με Αττική Οδό, αυτό σημαίνει πως με τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου θα διευκολυνθεί η αποστολή εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, Λιμένας Πειραιά, Λιμένας Ελευσίνας, Λιμένας Λαυρίου), καθώς επίσης και το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο hub για logistics Parks καθώς εκεί δραστηριοποιούνται ήδη πολλές εταιρείες του κλάδου ενώ σε διαδικασία δραστηριοποίησης βρίσκονται τόσο το Θριάσιο Ι όσο και το Θριάσιο ΙΙ.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο, πράσινο και καινοτόμο εθνικό κέντρο μεταφορών και logistics, που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα


[There are no radio stations in the database]