Εκλογές 2023: Η αποζημίωση που θα λάβουν δικαστές και εισαγγελείς

17 Μαΐου 2023

Με αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίστηκε ο αριθμός και το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης που θα καταβληθεί σε δικαστές, εισαγγελείς και υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της ερχόμενη Κυριακής, 21 Μαίου 2023.

Ειδικότερα, κατά δικαστήριο και κλάδο δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών οι κοινές υπουργικές αποφάσεις αναφέρουν:

Άρειος Πάγος

Απόφαση 43446/2023 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον πρόεδρο και τους δύο αρεοπαγίτες – μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

«1.Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες, οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής για να επιτελέσουν το έργο του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) έκαστος.

2. Η ανωτέρω ειδική εκλογική αποζημίωση θα καταβληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου».

Δικαστές και εισαγγελείς

Απόφαση 43444/2023 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε έως και χίλιους πεντακόσιους εξήντα (1.560) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων, Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δέκα 10 .
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 3. ΕΦΕΤΕΙΑ 198
 4. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΏΝ 55
 5. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 849
 6. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 143
 7. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΕΚΕΊΑ 303

ΣΥΝΟΛΟ 1.560

Εφετείο Αθηνών

Απόφαση 43447/2023 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών , για την πρόσθετη εκλογική εργασία, κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους κάτωθι δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών για την προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας κατά την προετοιμασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. ως εξής: α) Στον Γενικό Επόπτη, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, ποσό επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780 €). β) Σε δέκα (10) Προέδρους Εφετών (τακτικοί και αναπληρωματικοί), ποσό εξακοσίων εξήντα ευρώ (660 €). γ) Σε σαράντα εννέα (49) Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών, που θα απασχοληθούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών, ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €). δ) Σε τρεις (3) Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών ποσό εξακοσίων ευρώ (600 €).

Διοικητικά Δικαστήρια

Απόφαση 43445/2023 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

 1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου 1
 2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 40
 3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
 4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας 1
 5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου 1
 6. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου 2
 7. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 12
 8. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 2
 9. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας 1
 10. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας 1
 11. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1
 12. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης 1
 13. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής 1
 14. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου 2
 15. 15 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 1
 16. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας 2
 17. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδιάς 1
 18. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου 1
 19. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1
 20. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου 1
 21. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 4
 22. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 11
 23. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου 1
 24. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου 2
 25. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών 1
 26. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου 1
 27. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων 2
 28. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1
 29. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας 2
 30. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων 1

ΣΥΝΟΛΟ 100

Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάλληλοι

Απόφαση 43448/2023 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών: Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης ποσού εκατόν εβδομήντα ευρώ (170€) σε τριακοσίους πενήντα (350) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για όλο το διάστημα που προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.


[There are no radio stations in the database]