ΕΟΠΥΥ: Πώς πιστοποιείται η ασθένεια για ένταξη στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο

9 Μαΐου 2023

Ο ΕΟΠΥΥ δημοσίευσε την εγκύκλιο με όλη τη διαδικασία χορήγησης ιατρικής βεβαίωσης για την ένταξη ασθενών που υποβάλλονται σε κατ’ οίκον μηχανική υποστήριξη στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, γνωματεύσεις που να πιστοποιούν την ασθένεια εκδίδονται πλέον μόνο από τους θεράποντες γιατρούς, καθώς παλαιότερα, τις γνωματεύσεις αυτές – που βεβαίωναν την ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή των ασθενών, προκειμένου να αιτηθούν την ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – εξέδιδαν οι γιατροί των μονάδων του ΕΟΠΠΥ.

Από το 2014 ωστόσο, ο Οργανισμός δεν διαθέτει μονάδες Υγείας και ως εκ τούτου δε δύναται να χορηγεί βεβαιώσεις, οι οποίες να κάνουν αναφορά στην ανάγκη για την κατ’ οίκον χρήση συσκευή μηχανικής υποστήριξης.

Ως εκ τούτου, αυτού του είδους οι γνωματεύσεις – βεβαιώσεις εκδίδονται πλέον μόνο από τους θεράποντες ιατρούς.

Εγκυρότητα βεβαίωσης

Οι ασφαλισμένοι – δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ, έχουν τη δυνατότητα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού και εφόσον πιστοποιηθούν στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), να εκδίδουν Βεβαίωση Παροχών ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής ΦΑΥ, ο ασφαλισμένος δύναται να εκδίδει Βεβαίωση Παροχής αναπνευστικών συσκευών.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού δύναται να ελέγχουν την εγκυρότητα μιας Βεβαίωσης, μέσω της νέας Οθόνης «Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης Ασφαλισμένων» και να προχωρούν στην επικύρωσή της.


[There are no radio stations in the database]