Οι αυξήσεις στις συντάξεις το 2023

22 Νοεμβρίου 2022

Πολλή συζήτηση γίνεται και ακόμη μεγαλύτερη αναμονή υπάρχει, όπως είναι λογικό, μετά από μια εκτεταμένη περίοδο μειώσεων στις συνταξιοδοτικές παροχές, για τις αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες αναμένονται από τον Ιανουάριο του 2023.

Ακόμα και σε σημειολογικό επίπεδο, οι επερχόμενη αύξηση είναι ένα ευχάριστο και ελπιδοφόρο νέο για την ευαίσθητη ομαδα των συνταξιούχων, που είναι γεγονός ότι στην περίοδο της ύφεσης, της δημοσιονομικής εποπτείας και των περικοπών, σήκωσαν πολύ σημαντικό βάρος των οικονομικών θυσιών που αναγκάστηκε να υποστεί η ελληνική κοινωνία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα λοιππόν με το άρθρο 25 του ν. 4670/2020 ( νόμος Βρούτση) πουτροποποίησε το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 ( νόμος Κατρούγκαλου), προβλέφθηκαν τα παρακάτω, όπως η νέα παράγραφος 4 του άρθρου αναφέρει:

 α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.

β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α’ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.

 Ποιοι θα δουν αυξήσεις, σε τι ύψος και πότε

Οι τωρινές εκτιμήσεις με βάση τα δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας,  προδιαγράφουν αύξηση των συντάξεων σε ένα ποσοστό της τάξης του 6,5  % με 7 %.  Το τελικό ποσοστό όμως θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού και την τελική διαμόρφωση του ποσοστού στις 31/12/2022, θέμα επί του οποίου δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις με βεβαιότητα, παρατηρώντας την κατάσταση με τις διαρκείς ανατιμήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, η ανησυχητική αύξηση του πληθωρισμού αποβαίνει προς όφελος των συνταξιούχων, διότι θα μεγαλώσει την αύξηση της σύνταξης, ωστόσο η όποια αύξηση, ενδέχεται να εξανεμιστεί ή να αποβεί αμελητέα για την αγοραστική δύναμη του συνταξιούχου  στην πράξη μέσα στο πλαίσιο μιας γενικευμένης αύξησης τιμών στα βασικά αγαθά.

Ως προς  το ποιοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξή τους αυτοί είναι οι εξής:

1. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι ( δηλαδή όσοι βγήκαν στην σύνταξη από 13/5/2016 και μετά)

2. Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά,  μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης, αλλά αυτή η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό της αύξησης. Για παράδειγμα, εάν ένας παλαιός συνταξιούχος διατηρεί προσωπική διαφορά 45 ευρώ και προκύπτει συνολικό ποσό αύξησης σύνταξης 60 ευρώ για την σύνταξή του, θα λάβει πραγματική αύξηση 15 ευρώ

Αυτοί οι οποίοι θα δουν λογιστική και όχι πραγματική αύξηση, θα είναι οι παλαιοί συνταξιούχοι ( όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13/5/2016), οι οποίοι έχουν μεγαλη προσωπική διαφορά. Η αύξηση στην σύνταξή τους θα μειωσει την προσωπική διαφορά τους και όταν αυτή εξαφανιστεί, θα μπορούν να λάβουν και αυτοί πραγματικές αυξήσεις, τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα παλαιός συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 100 ευρώ, σε περίπτωση αύξησης σύνταξης 60 ευρώ, θα μειώσει την προσωπική του διαφορά στα 40 ευρώ. Σε επόμενη αύξηση της ίδιας τάξης ( 60 ευρώ) θα μηδενίσει την προσωπική του διαφορά και θα λάβει και 20 ευρώ πραγματική αύξηση.

Τέλος, ως προς το πότε ακριβώς θα δουν τις αυξήσεις οι συνταξιούχοι, η όποια αύξηση δεν θα πιστωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά από τις συντάξεις Φεβρουαρίου το νωρίτερο και μετά, διότι πρώτα θα πρέπει να κλείσει ημερολογιακά η χρονιά και να οριστικοποιηθεί το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου.


[There are no radio stations in the database]