Πλαφόν στο κέρδος σε καυσόξυλα και πέλετ βάζει η κυβέρνηση – Στη Βουλή η τροπολογία

29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι παραβάτες που θα επιχειρήσουν να κρύψουν εμπόρευμα ή να κερδοσκοπήσουν θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις εμπορευμάτων και πρόστιμα από 1.000 και 5.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ – Μέχρι πότε θα ισχύει το πλαφόν

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την πώληση καυσόξυλων, πέλλετ και άλλων στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση βάζει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την αισχροκέρδεια που παρατηρείται στην αγορά.

Με την ίδια τροπολογία θεσμοθετείται δήλωση αποθεμάτων – εξπρές από κάθε επιχείρηση ώστε να ελεγχθούν τυχόν τεχνητές ελλείψεις. 

Οι παραβάτες που θα επιχειρήσουν να κρύψουν εμπόρευμα ή να κερδοσκοπήσουν αποκομίζοντας κέρδος πάνω από το πλαφόν θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις εμπορευμάτων και πρόστιμα από 1.000 και 5.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, απαγορεύεται η υπέρβαση του μικρού κέρδους όταν αυτό υπερβαίνει το αντίστοιχο μικτό κέρδος πριν την 1η Νοεμβρίου του 2021. Συνεπώς λαμβάνεται ως μέτρο σύγκρισης του κέρδους η περσινή περίοδος αγοράς ξύλων (περσινός Σεπτέμβρης – Οκτώβρης) ώστε να μπει ένα πλαφόν στο κέρδος που μπορούν φέτος να αποκομίζουν οι έμποροι καυσόξυλων. 

Το πλαφόν κέρδους ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2022 – κατά αρχήν. 

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα πρατήρια καυσίμων, όποια επιχείρηση παραβαίνει το πλαφόν κινδυνεύει με πρόστιμο 5.000 ευρώ έως ένα 1.000.000 ευρώ.

Το πλαφόν κέρδους εφαρμόζεται ανά μονάδα μέτρησης – δηλαδή ανά κιλά ή κυβικά – αντίστοιχα με τα ισχύοντα πέρσι. 

Για παράδειγμα: 

Έστω μια επιχείρηση

 • πέρσι πουλούσε 100 ευρώ τον μισό τόνο καυσόξυλα αποκομίζοντας μικτό κέρδος 20 ευρώ επί του μισού τόνου.
 • φέτος εφόσον η χονδρική έχει αυξηθεί μπορεί να πουλάει τον μισό τόσο – για παράδειγμα – 130 ευρώ εφόσον όμως το περιθώριο μικρού κέρδους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ
 • Αν φέτος πουλάει το μισό τόνο 140 ευρώ και αποκομίζει κέρδος 30 ευρώ παρανομεί 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων εντάσσονται στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές τα αποθέματα σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες και προσανάμματα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα τεχνητής έλλειψης στην αγορά.

Προσοχή, καθώς οι επιχειρήσεις θα έχουν προθεσμία μόλις 2 ημερών από την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ προκειμένου να δηλώσουν τα αποθέματα σε 

 • καυσόξυλα παντός είδους, 
 • πέλλετ,
 • μπρικέτες,
 • προσάναμμα (δαδί).

Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σημαίνει:

 • κατάσχεση των εμπορευμάτων που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και
 • διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Η ρύθμιση κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα ψηφιστεί σήμερα.

Η ρύθμιση προβλέπει πως έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση στερεών καυσίμων κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανα μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους της 1ης.11.2021».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων υποχρεούνται να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές τα αποθέματα σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες και προσανάμματα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα τεχνητής έλλειψης στην αγορά.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται εως 15.1.2023 η προθεσμία περι ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Αναλυτικά τα άρθρα

Πλαφόν στο κέρδος 

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίως πρώτων υλών για την Παραγωγή λιπασμάτων, ζωστροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της Ιης.9.2021.

Ιλ. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος ιιλλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠ ΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληψθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα ιιλλλάζω Συσκευή» ή β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόψασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 3Ιης.12.2021

ΙΒ. Η παρ. Ι εψαρμόζεται και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώλησή Τους, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους προ της Ιης.11.2021.

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των Παρ. 1, Ιλ και ΙΒ, ορίζονται:

 • α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
 • β) η Διυττηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜ.Ε.Α.), και
 • γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιψερειών.

3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:

 • α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροψορία, δεδομένο και έγγραψο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
 • β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταψοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αψορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραψα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
 • γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραψα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
 • δ) αναζητούν την παροχή πληροψοριών όσον αψορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροψορίες και εξηγήσεις όσον αψορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραψα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1, Ιλ και ΙΒ, ανάλογα με τη βαρύτητα

της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

 • α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρψωση εντός οριζόμενης με την απόψαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
 • β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεωψσαν μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αψορά στην εψαρμογή του παρόντος.

7. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές γιατα αγαθά καιτις υπηρεοίεςτων παρ. Ι και ΙΒ.»

Δήλωση αποθεμάτων

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακ.νησης, διανομής και αποθήκευσης οτερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόψασης της παρ. 6, δήλωση, σύμψωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

 • α) καυσόξυλα παντός είδους,
 • β) πέλλετ,
 • γ) μπρικέτες,
 • δ) προσάναμμα (δαδί).

2. Οι επιχειρήσεις της παρ. Ι υποβάλλουν στη δήλωσή τους, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κυβικά μέτρα χύδην ή κυβικά μέτρα στοιβακτού, ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης, για τα καυσόξυλα και σε κιλά για πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί), β) τη χώρα προέλευσης των καυσίμων υλών, γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τιτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεψώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (6ον.Γ -ΕΨΠ). Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εψόσον αυτοί δεν υπάρχουν, γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμψωνα με το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

 • α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και
 • β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης

5. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρψωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωοη και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και σι Περιψέρειες.

6. Με από4αση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των Προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τις δηλώσεις της παρ. 3, να επικαιροποιούνται οι δηλώσεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 2 και οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5, να ορίζονται η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στοιχείων αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου μπορεί να παρατείνεται έως και Τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, κάθε Φορά.


[There are no radio stations in the database]