Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: 26 θέσεις εργασίας για 9 ειδικότητες

19 Σεπτεμβρίου 2022

Ζητούνται βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφοκόμων παιδοκόμων, υδραυλικοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, σοβατζήδες, τραπεζοκόμοι και προσωπικό καθαριότητας.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας:

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023).

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Αιτήσεις μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:

  • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στον 1ο όροφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 14:30.
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  • Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κ. Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470)

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας.


[There are no radio stations in the database]