Σήμερα οι πληρωμές για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Μαίου

24 Ιουνίου 2022

Στους λογαριασμούς 27.222 εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ πιστώνονται σήμερα από το υπουργείο Εργασίας, ενισχύσεις ύψους 6,3 εκατ. ευρώ για τον μήνα Μάιο 2022, καθώς και για προηγούμενους μήνες ετών 2020-2022 (υπόλοιπα).


Επιπλέον, καταβάλλεται το ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ για 19.662 πληρωμές δικαιούχων επιχειρήσεων για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων.


[There are no radio stations in the database]